ihollashop.com

Rekisteriseloste

Laatimispäivä 01.09.2017

Rekisterinpitäjä: IHOLLA Natural Cosmetics

Y-tunnus: 2780604-7

Osoite: Selininranta 1 B, 33950 Pirkkala

Yhteyshenkilö: IHOLLA Natural Cosmetics, asiakasrekisterin hoitaja.

Rekisterin nimi: IHOLLA Natural Cosmetics Asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
  • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
  • Markkinointi- ja mainonta
  • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
  • Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröityneistä käyttäjistä perustietoja, kuten:

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti
  • Y-tunnus, jos ostaja on yritys

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

IHOLLA Natural Cosmetics käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja yhteistyökumppanit. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.